Полимеризация

Майдын кычкылдануусунун натыйжасында келип чыккан өнүмдөрдүн химиялык кошундулардын чогулушу жана айкалышы. Биринчи белгиси - фритюрницада жабышкак катмардын жаралышы. Чогулган полимеризация өнүмгө жагымсыз даам берип, майды бат карартып, ашыкча көбүртүп, майдын касиеттеринин начарлашына жана эрте эскиришине алып келет. Полимеризациянын топтолушунун алдын алуу үчүн фритюрницаны туруктуу тазалап, буулоо керек.

 

Суунун таасири же гидролиз

Майга ным тийгенде триглицериддер же майдын молекулалары бузулат. Техникалык жактан бул реакция эркин май кычкылдарынын пайызында көрүнөт. Триглицериддердин молекулалары канчалык көп бузулса, фритюр майында ошончолук көп май кычкылдары болуп, аны колдонууга жараксыз кылат. Май түтөп жана карарып баштайт.

 

Кычкылдануу

Кууруп жатканда майдын бети куурулуп жаткан өнүмдөрдөн чыккан буу катмары менен корголот. Жөн турган учурда, майдын бетине аба таасир тийгизет. Абадагы кычкылтек майга таасир тийгизип, анын бузулушун тездетет. Мисалы, фритюрницаны толтуруп же чыпкалоодо, майды контейнерден контейнерге активдүү куюу, майга кычкылтектин таасир этүүсүнө шарт түзүшү мүмкүн.

 

Абанын таасири же кычкылдануу

Кууруп жатканда майдын бети куурулган өнүмдө болгон нымдын эсебинен түзүлгөн буунун катмары менен корголот. Жөн турган мезгилдерде аба майдын бети менен түздөн-түз байланышта болот. Абадагы кычкылтек менен майдын ортосунда химиялык реакция жүрүп, майды кычкылдантып, бузулушун тездетет. Мисалы, контейнерден контейнерге майды чачыратып тез куйганда, фритюрницаны же чыпкалоону толтурганда да кычкылтек майга ашыкча таасирин тийгизет.

 

Айланышы / убакыт

Айланышы - куурууга арналган майды тандоодо эске алуу керек болгон маанилүү фактор. Ал фритюрницадагы жумушчу май жаңы майга толугу менен алмаштырылганга чейин өткөн болжолдуу убакыт менен аныкталат. Май даяр куурулган өнүмгө сиңип сарпталат. Адатта, ваннадагы майда алмаштырганга чейинки узак мезгил фритюр майынын жогорку туруктуулугун билдирет.

 

Жылытуу / кууруу температурасы

Өтө ысык температура майдын касиеттеринин тезирээк жоголушуна алып келет. Кууруу үчүн, албетте, майды ысытуу керек, бирок өнүмдөрдү сунушталган температураларда кууруу керек. Жөн турган убакытта фритюрницадагы температураны азайтуу майдын кызмат кылуу мөөнөтүн узартат.

 

Кирдөө

Туз жана татымалдарда табигый металл кирлери азыраак өлчөмдө камтылган. Майга тийгенде, алар майдын бузулуу темпин тездетип, май көбүктөнүп, карарып жана жагымсыз даамданып калат. Ошондуктан туз жана татымалдарды ар дайым фрютюрницадан алыс жерде колдонуңуз. Майга бөтөн нерселердин түшүүсү боюнча башка кеңири таралган булак болуп тазалагандан кийин калган жууп-тазалоочу каражат эсептелет. Уксус менен жууганда тазалоо процессинен калган жууп-тазалоочу каражаттар нейтралдаштырылат.

Менюну жабуу Башкы
  hu RU   hu UZ   TJ TJ   KY KY