Өтө майлуу өнүм
  

Маселе:
жагымсыз майлуу даам, агып жаткан ашыкча май


Себептер:

1. Майдын температурасы өтө төмөн ( терморегуляторду текшериңиз)
2. Себет ашыкча толгон
3. Даярдалгандан кийин даяр өнүм фритюрницада же анын үстүндө калып калган
4. Даярдалгандан кийин ашыкча майды агызуу шарттары аткарылган жок.
5. Май талап кылынган иштөө касиеттерин жоготуп, көбүктөндү
6. Фритюрницанын температурасы өтө жай калыбына келүүдө
7. Майды колдонуунун сунушталган мөөнөтү аяктады (майды алмаштырыңыз)

 

 

Толук куурулбаган же чийки өнүмдөр
  

Маселе:
өнүмдүн көрүнүшү табитти ачканы менен, ичи чийки


Себептер:

1. Майдын температурасы өтө жогору (терморегуляторду текшериңиз)
2. Өнүм порциясынын өлчөмү өтө жогору
3. Жетишсиз убакыт куурулду
4. Куурулганга чейин өнүмдүн сырткы бөлүгүнүн жарым-жартылай ээриши
5. Май талап кылынган иштөө касиеттерин жоготуп, көбүктөндү
6. Фритюрницанын температурасы өтө жай калыбына келүүдө

 

 

Даяр өнүмдүн жыты же даамы жагымсыз
  

Маселе:
даамы жок же табитти ачпаган даяр өнүм


Себептер:

1. Майды чыпкалоо эрежелеринин аткарылбашы - анын күйгөн бөлүктөр менен каныгышы
2. Тазаланбаган желдетүү тутумунан кайра чыгышы
3. Майдын начар сапаты
4. Майды ашыкча сиңирүү
5. Майды колдонуу мөөнөтү аяктаган
6. Аз өлчөмдөгү өнүмдү кууруу

 

 

Ашыкча көбүктөнүү
  

Маселе:
майдын бетинде майда сары көбүктөрдүн катмары жаралат


Себептер:

1. Майдын температурасы өтө жогору (терморегуляторду текшериңиз)
2. Отто жөн турган мезгилде майдын температурасы азайтылган эмес
3. Фритюрницанын жылытуу тутумунун өзүнчө элементтеринин ашыкча ысышы
4. Начар сапаттан же ашыкча колдонуудан улам майдын өндүрүмдүүлүгүн начарлашы
5. Тазалоо учурунда жууп-тазалоочу каражат жана/же чайыр толук кеткен эмес
6. Кесипкөй каражаттын жардамы менен ашыкча чыпкалоо
7. Аз өлчөмдөгү өнүмдү кууруу

 

 

Майдын жыты же даамы жагымсыз
  

Маселе:
фритюрницадагы жыт жагымсыз, ал эми майда бөтөн нерсенин даамы бар


Себептер:

1. Майды чыпкалоо эрежелеринин сакталбашы - анын күйгөн бөлүкчөлөр менен каныккандыгы
2. Тазаланбаган желдетүү тутумунан кайра чыгышы
3. Начар сапаттан же ашыкча колдонуудан улам майдын өндүрүмдүүлүгүн начарлашы
4. Куурула турган баштапкы өнүмдүн сапаты начар

 

 

Аяккы өнүмдүн түсү жакшы кызарбай калган
  

Маселе:
өнүм стандарттуу даярдоо убакытында даярдалбай же кызарбай жатат


Себептер:

1. Майдын температурасы өтө төмөн ( терморегуляторду текшериңиз)
2. Кууруу үчүн себеттин ашыкча толтурулушу
3. Фритюрницанын температурасы өтө жай калыбына келүүдө
4. Майдын иштөө касиеттеринин бузулушунун натыйжасында көбүктүн ашыкча чогулушу
5. Кууруу убакыты жетишсиз

 

 

май «чайырдуу» көрүнүшкө ээ болот
  

Маселе:
май «чайырдуу» көрүнүшкө ээ болот


Себептер:

1. Майдын өтө ысышы (терморегуляторду текшериңиз)
2. Майды чыпкалоо эрежелеринин сакталбашы
3. Начар сапаттан же ашыкча колдонуудан улам майдын өндүрүмдүүлүгүн начарлашы
4. Фритюрницанын жылытуу тутумунун өзүнчө элементтеринин ашыкча ысышы
5. Майга тазалоочу каражаттардын түшүшү
6. Аз өлчөмдөгү өнүмдү кууруу

 

 

Майдын түтөшү
  

Маселе:
май түтөп жатат


Себептер:

1. Майдын температурасы өтө жогору (терморегуляторду текшериңиз)
2. Майды чыпкалоо эрежелеринин сакталбашы
3. Начар сапаттан же ашыкча колдонуудан улам майдын өндүрүмдүүлүгүн начарлашы
4. Фритюрницанын жылытуу тутумунун өзүнчө элементтеринин ашыкча ысышы
5. Майга тазалоочу каражаттардын түшүшү
6. Тазаланбаган желдетүү тутумунан кайра чыгышы
7. Майдын жарамдуулук мөөнөтү аяктаган
8. Аз өлчөмдөгү өнүмдү кууруу

 

 

Менюну жабуу Башкы
  hu RU   hu UZ   TJ TJ   KY KY