Борбордук кеңсеДареги: ООО "Масленица" ЖЧК, Россия Федерациясы, 115114, Москва шаары, шаардын ички аймагы, Дениловский муниципалдык округу, Кожевническая көчөсү, 14-үй, 5-курулуш, 10-кабат, XX- орун жай,13-бөлмө

Телефон: 8 800 533 55 33

Электрондук почта: idealpro@maslenytsa.com
 

 

Колодезныйдагы завод
 Воронеждеги май чыгаруучу завод

Дареги: Россия федерациясы, 396340, Воронеж облусу, Каширский муниципалдык району, Колодезянское кыштагы, аймактын май чыгаруучу заводунун өнөр жай зонасы.
Телефон: 8 800 533 55 33

 

Менюну жабуу Башкы
  hu RU   hu UZ   TJ TJ   KY KY