Себетти жарымына чейин гана толтуруңуз:

Себетке көп өлчөмдө өнүм салганда, даяр өнүм майлуу жана чийки болуп калат. Өндүрүүчү сунуштаган минималдуу жүктөмдөн ашырбаңыз: 1:10 (1 литр май -:- 100 г өнүм). Себетке фритюрницадан алыс аралыкта салыңыз.

 

Калкып чыккан бөлүкчөлөрдү чогултуп туруңуз:

Мыкты натыйжага жетүү үчүн өнүмдүн калкып жүргөн бөлүкчөлөрүн мүмкүн болушунча болтурбаңыз.

 

Майдын агышына мүмкүнчүлүк бериңиз:

Фритюрницанын себетин майдан чыгарып жатып, аны бошотуунун алдында, даярдалган тамактан ашыкча май агып кетишин күтө туруңуз.

Фритюрницанын сунушталган деңгээлде толтурулушун камсыздаңыз.

Майдын деңгээли фритюрницанын өндүрүүчүсү сунуштагандай болушу керек - прибордун ички жагындагы тийиштүү белги.

 

Майды көп чыпкалоо:

Процесстин кеңири сүрөттөмөсүн бул жерден караңыз.

 

Татымалдарды фритюрницадан алыс сактаңыз:

Туз жана татымалдарда табигый металл кошундулары азыраак өлчөмдө камтылган. Майга түшкөндө алар анын көбүктөнүү, караруу жана жагымсыз жыт сыяктуу "бузулуу" процессин тездетет.

 

Кууруунун алтын эрежелери:

1. Сапаттуу май жана даяр куурулган өнүмдүн сапаты тыгыз байланышкан.

 

2. Кууруу боюнча практикалык сунуштар аткарылганда, даяр өнүм сапаттуу куурулат

 

3. Сапаттуу майды колдонуу, кууруу үчүн сапаттуу өнүмдү колдонгондой эле маанилүү. Эсиңизде болсун - май даярдоо каражаты гана эмес, даяр өнүмдүн ингредиенти да болуп эсептелет

Менюну жабуу Башкы
  hu RU   hu UZ   TJ TJ   KY KY