ТАЗАРТЫЛГАН КҮН КАРАМА МАЙЫН ЖАНА АРАЛАШМАЛАРЫН САТУУ

Воронеж облусундагы май чыгаруучу завод жогорку сапаттагы өнүмдү чыгарып, куйма күн карама майынын үзгүлтүксүз жеткирилишин камсыздайт. Кардарларыбыз - азык-түлүк товарларын өндүрүү жана коомдук тамактануу чөйрөсүндө лидерлер.

Буйрутмалоо үчүн куйма майлардын төмөнкү түрлөрү жеткиликтүү:

  • Тазартылган күн карама майы
  • Фритюрдук аралашмалар
  • Витаминдер менен майлар
  • Олеин жогорку өлчөмдө камтылган күн карама майы
  • Өсүмдүк майларынын адистештирилген жогорку майнаптуу аралашмалары

Транспорттук таңгак:

  • Челектер, 200 кг
  • Флекситанк, 20 тн
  • Автоцистерна, 22 тн
  • Т/Ж цистернасы, 60 тн

Сатып алуу боюнча суроолоруңуз болсо, idealpro@maslenytsa.com электрондук почтасынын дареги же 8 800 533 55 33 телефону боюнча кайрылыңыз.

Менюну жабуу Башкы
  hu RU   hu UZ   TJ TJ   KY KY